HACCP je sistem koji se može upotrebiti kao niz postupaka za kontrolu procesa
i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, sa krajnjim ciljem da potrošač
konzumira namirnicu, u stanju i na način koji će biti bezbedan po njegovo zdravlje.
HACCP predstavlja preventivni sistem koji osigurava bezbednost hrane
u svakom koraku procesa proizvodnje.
FSSC 22000 standard je razvijen od strane Fondacije za sertifikaciju bezbednosti
hrane (The Foundation for Food Safety Certification). FSSC 22000 sadrži kompletnu
šemu za sertifikaciju sistema bezbednosti hrane koja je zasnovana na ISO 22000
standardu za upravljanje bezbednošću hranom i ISO/TS 22002-1,
standardu za prethodno potrebne programe bezbednosti hrane.

Sorry, the comment form is closed at this time.